Är du redo för Sveriges bästa hemtjänst?

Boka mötet nu!

Kontakta oss

  • 08-123 504 53
  • info@caremedo.se
Om oss

Vårt fokus

Vi erbjuder våra tjänster med ett starkt fokus på professionalism och personligt omhändertagande. Vi ser fram emot att lösa våra kunders behov med omsorg i kombination med kunskap och kompetens. Våra stöttepelare är våra erfarna och väl utbildade medarbetare.

  • Målsättning
  • Aktivitetsplanering
  • Mättning och uppföljning
  • Stöd till aktiviteter
  • Coaching
  • Personlig träning
  • Omsorg
  • Rådgivning
Våra kunder ha rätt till den bästa omsorgen teknik och vetenskap kan ge, att få leva ett värdigt, aktivt och innehållsrikt liv.
Ann-Charlotte Sliwinski Lindgren

Verksamhetschef

Våra värden

Lagarbete och kommunikation är grunden för vår företagskultur.

Ett av de viktigaste områdena för oss är samarbete och laganda. Vi arbetar genomgående i hela organisationen med en enda ledstjärna: att leverera den bästa servicen till våra kunder.

Diversitet

Vi tror att unika och olika perspektiv skapar de bästa resultaten för våra kunder.

Vårdkvalitet

Vi är alltid långsiktiga och strävar efter att leverera den bästa vårdkvaliteten i världen.

Professionalism och integritet

Vår ledningsgrupp